Az alábbiakban megtekinthetőek

Alkalmaink

kattintson

arra az alkalomra

amelyről bővebb információt szeretne kapni

RENDSZERES ALKALMAK

Istentisztelet
Vasárnap 10:00

Gyermek Istentisztelet
Vasárnap 10:00

Bibliaóra
Csütörtök 18:00

Ifjúsági óra
Péntek 17:30

Énekkari próba
Péntek 19:00

Gyülekezeti nap
Minden hónapban
az első szombaton
reggel 9:00

Minden vasárnap délelőtt 10 órától kezdődik az istentisztelet. Szeretettel várunk!

„Ha nem járkálsz a nyugalom napján, kedvteléseid után az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákóbnak örökségében. – Az Úr maga mondja ezt.” (Ézs 58,13-14)

Gyermek-istentiszteletet a felnőtt-istentisztelettel párhuzamosan minden vasárnap 10 órától tartunk. A szorgalmi időszakban 2 korcsoportra bontva (óvodástól második-harmadikos osztályig, harmadik-negyedik osztálytól hatodikos osztályig), hogy koruknak megfelelően hallhassák meg Isten üzenetét. A foglalkozásokat gyülekezetünk tagjai végzik. A nyári időszakban is foglalkozunk a gyermekekkel, ám a nyaralások és az ebből fakadó kiszámíthatatlanságok miatt csak az alsós korosztálynak 1 csoportban. 

A karon ülő és bölcsődés gyermekek a számukra megfelelően kialakított szobában, az édesanyjukkal lehetnek részesei az istentiszteletnek.

Szeretettel várjuk a gyermekeket!

A bibliaóra csütörtökönként 18 órától kezdődik, rendszeres alkalom az igehallgatásra és az arról való beszélgetésre. (Az iskolai nyári szünet kezdetével a bibliaóra is befejeződik, és augusztus 20-át megelőző csütörtökön indul újra.)

Ezen az alkalmon imádságot követően igeolvasás és magyarázat a lelkész vezetésével történik. Ezután szabad beszélgetés alkalmával, a hétköznapok példáin keresztül, magunk is bizonyságot tehetünk Isten gyakorlati jelenlétéről és gondviselő szeretetéről. Akikben kérdések feszülnek, bátran feltehetik, és együtt az Ige vezetésével megpróbáljuk megkeresni a választ. Imádsággal zárjuk az alkalmat.

Szeretettel várunk!

Imaórát csütörtökönként a bibliaórát megelőzően 17 órától tartunk. Az imaórák témáit a hétköznapokban megélt személyes örömeink, feszültségeink, kétségeink, de a nagyvilágban zajló események is alkotják.

Igei vezetéssel, énekkel és az imában való elmélyüléssel fordulunk Teremtő, Szerető, Gondviselő Istenünkhöz.

Szeretettel várunk!

Az Olajág Időskorúak Otthonában havonta egyszer csütörtökönként 17 órától tartunk istentiszteletet.

A Covid okozta helyzet miatt a bentlakók közösségével egyeztetjük az alkalom időpontját, ezért ez változó. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön a honlapunkon, a KAPCSOLAT MENÜPONTBAN feltüntetett lelkipásztori elérhetőségek valamelyikén.

Konfirmációra, hitvallásra való felkészítést a szorgalmi időszakban tartunk. Érdeklődni augusztus végén, szeptember elején érdemes. Pünkösdkor, az első Úrvacsora vétel alkalmával záródik. Hetedik osztálytól hirdetjük a felkészítő alkalmakat. A csoportban vegyesen 7., 8., 9. osztályosok vesznek részt.

Felnőttek számára is van lehetőség konfirmációs képzésre, ez azonban ettől eltérően zajlik. Ezzel kapcsolatban keresse a lelkipásztort a KAPCSOLAT MENÜPONTBAN feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Szeretettel várunk!

Minden hónap első szombat délelőttjén tartunk gyülekezeti napot. Célunk, hogy környezetünk (templomkert, udvar, a templom és gyülekezeti ház előtti utcafront) is Isten dicsőségét hirdesse.

Ha elgondolkodtál már azon, hogyan is vehetnél részt tevékenyen a gyülekezet közösségében, Krisztus Egyházának gyakorlati építésében, a GYÜLEKEZETI NAP jó alkalom lehet számodra! Azonban mielőtt elindulnál, érdeklődj a szolgálatról elérhetőségeinken a KAPCSOLAT MENÜPONTBAN.

Szeretettel várunk!

Szeretetvendégség-Agapé-szeretet-vendégség, vagyis cselekvő szeretet.

Minden hónap első vasárnapján a gyülekezeti házunk közösségi termében az istentisztelet után tartjuk. Ahogyan az első keresztyének tartották közös étkezéseiket, úgy ez számunkra is példát ad hitünk, szeretetünk, Krisztust követésünk gyakorlati megélésére.

Cselekvő szeretet, mert az ételt a gyülekezet tagjai készítik (szendvics, pogácsa, sütemény). Az asztalközösség, az evés élménye lehetőséget biztosít lelki feltöltődésre is, mert közben beszélgetünk és egymás bizonyságtételét hallgatva épülhetünk és erősödhetünk hitünkben.

Szeretettel várunk!

kattintson

arra az alkalomra

amelyről bővebb információt szeretne kapni

Minden vasárnap délelőtt 10 órától kezdődik az istentisztelet. Szeretettel várunk!

„Ha nem járkálsz a nyugalom napján, kedvteléseid után az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákóbnak örökségében. – Az Úr maga mondja ezt.” (Ézs 58,13-14)

Gyermek-istentiszteletet a felnőtt-istentisztelettel párhuzamosan minden vasárnap 10 órától tartunk. A szorgalmi időszakban 2 korcsoportra bontva (óvodástól második-harmadikos osztályig, harmadik-negyedik osztálytól hatodikos osztályig), hogy koruknak megfelelően hallhassák meg Isten üzenetét. A foglalkozásokat gyülekezetünk tagjai végzik. A nyári időszakban is foglalkozunk a gyermekekkel, ám a nyaralások és az ebből fakadó kiszámíthatatlanságok miatt csak az alsós korosztálynak 1 csoportban.

A karon ülő és bölcsődés gyermekek a számukra megfelelően kialakított szobában, az édesanyjukkal lehetnek részesei az istentiszteletnek.

Szeretettel várjuk a gyermekeket!

A bibliaóra csütörtökönként 18 órától kezdődik, rendszeres alkalom az igehallgatásra és az arról való beszélgetésre. (Az iskolai nyári szünet kezdetével a bibliaóra is befejeződik, és augusztus 20-át megelőző csütörtökön indul újra.)

Ezen az alkalmon imádságot követően igeolvasás és magyarázat a lelkész vezetésével történik. Ezután szabad beszélgetés alkalmával, a hétköznapok példáin keresztül, magunk is bizonyságot tehetünk Isten gyakorlati jelenlétéről és gondviselő szeretetéről. Akikben kérdések feszülnek, bátran feltehetik, és együtt az Ige vezetésével megpróbáljuk megkeresni a választ. Imádsággal zárjuk az alkalmat.

Szeretettel várunk!

Imaórát csütörtökönként a bibliaórát megelőzően 17 órától tartunk. Az imaórák témáit a hétköznapokban megélt személyes örömeink, feszültségeink, kétségeink, de a nagyvilágban zajló események is alkotják.

Igei vezetéssel, énekkel és az imában való elmélyüléssel fordulunk Teremtő, Szerető, Gondviselő Istenünkhöz.

Szeretettel várunk!

Az Olajág Időskorúak Otthonában havonta egyszer csütörtökönként 17 órától tartunk istentiszteletet.

A Covid okozta helyzet miatt a bentlakók közösségével egyeztetjük az alkalom időpontját, ezért ez változó. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön a honlapunkon, a KAPCSOLAT MENÜPONTBAN feltüntetett lelkipásztori elérhetőségek valamelyikén.

Konfirmációra, hitvallásra való felkészítést a szorgalmi időszakban tartunk. Érdeklődni augusztus végén, szeptember elején érdemes. Pünkösdkor, az első Úrvacsora vétel alkalmával záródik. Hetedik osztálytól hirdetjük a felkészítő alkalmakat. A csoportban vegyesen 7., 8., 9. osztályosok vesznek részt.

Felnőttek számára is van lehetőség konfirmációs képzésre, ez azonban ettől eltérően zajlik. Ezzel kapcsolatban keresse a lelkipásztort a KAPCSOLAT MENÜPONTBAN feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Szeretettel várunk!

Minden hónap első szombat délelőttjén tartunk gyülekezeti napot. Célunk, hogy környezetünk (templomkert, udvar, a templom és gyülekezeti ház előtti utcafront) is Isten dicsőségét hirdesse.

Ha elgondolkodtál már azon, hogyan is vehetnél részt tevékenyen a gyülekezet közösségében, Krisztus Egyházának gyakorlati építésében, a GYÜLEKEZETI NAP jó alkalom lehet számodra! Azonban mielőtt elindulnál, érdeklődj a szolgálatról elérhetőségeinken a KAPCSOLAT MENÜPONTBAN.

Szeretettel várunk!

Szeretetvendégség-Agapé-szeretet-vendégség, vagyis cselekvő szeretet.

Minden hónap első vasárnapján a gyülekezeti házunk közösségi termében az istentisztelet után tartjuk. Ahogyan az első keresztyének tartották közös étkezéseiket, úgy ez számunkra is példát ad hitünk, szeretetünk, Krisztust követésünk gyakorlati megélésére.

Cselekvő szeretet, mert az ételt a gyülekezet tagjai készítik (szendvics, pogácsa, sütemény). Az asztalközösség, az evés élménye lehetőséget biztosít lelki feltöltődésre is, mert közben beszélgetünk és egymás bizonyságtételét hallgatva épülhetünk és erősödhetünk hitünkben.

Szeretettel várunk!

RENDSZERES ALKALMAK

Istentisztelet
Vasárnap 10:00

Gyermek Istentisztelet
Vasárnap 10:00

Bibliaóra
Csütörtök 18:00

Ifjúsági óra
Péntek 17:30

Énekkari próba
Péntek 19:00

Gyülekezeti nap
Minden hónapban
az első szombaton
reggel 9:00

Törökbálinti Református Egyházközség
2045 Törökbálint, József Attila u. 31.

Lelkipásztor 
Kis Gergely Márton

Mobil: +36 30 639 6441

Hittanoktató
Kis Stefánia
Mobil: +36 30 435 0544

Hivatali fogadóidőpontok
Vasárnap: 11-12
Időpont-egyeztetéssel bármikor.

Elérhetőségek

Bankszámlaszám

GIRO: 10918001-00000429-19890002  HUF
IBAN: HU98 1091 8001 0000 0429 1989 0002

 

© Copyright 2022 reformatustorokbalint.hu Minden jog fenntartva. Készítette: KvittMédia

© Copyright 2022 reformatustorokbalint.hu
Minden jog fenntartva. Készítette: KvittMédia

Adatvédelmi nyilatkozat   Sütik    Felhasználási feltételek    Impresszum

Bankszámlaszám

GIRO: 10918001-00000429-19890002  HUF      IBAN: HU98 1091 8001 0000 0429 1989 0002