Az alábbiakban megismerheti

Gyülekezetünk történetét

A gyülekezet története

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék…” (Ef 2, 8-10)

Példa nélkül való, ahogy a törökbálinti reformátusság egy teljesen katolikus népességű településen meg tudott gyökeresedni. Az isteni kegyelem kiáradásának kézzel fogható példája ez. De emellett a gyülekezet tagjainak kitartó, áldozatos munkájának, valamint erős hitének köszönhetően hetven éven keresztül képes volt fennmaradni háborús időszakokban, a szocializmus vallásellenes körülményei között, és napjaink minden értéket megkérdőjelező világában.

Ha végigolvassuk egyházközségünk történelmét, lépten-nyomon észrevehetjük benne azokat az eseményeket, amelyeket a nem hívő emberek véletlennek, a hívők pedig az isteni gondviselés megnyilvánulásának tekintenek.

A gyülekezet története

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék…” (Ef 2, 8-10)

Példa nélkül való, ahogy a törökbálinti reformátusság egy teljesen katolikus népességű településen meg tudott gyökeresedni. Az isteni kegyelem kiáradásának kézzel fogható példája ez. De emellett a gyülekezet tagjainak kitartó, áldozatos munkájának, valamint erős hitének köszönhetően hetven éven keresztül képes volt fennmaradni háborús időszakokban, a szocializmus vallásellenes körülményei között, és napjaink minden értéket megkérdőjelező világában.

Ha végigolvassuk egyházközségünk történelmét, lépten-nyomon észrevehetjük benne azokat az eseményeket, amelyeket a nem hívő emberek véletlennek, a hívők pedig az isteni gondviselés megnyilvánulásának tekintenek.

ÍGY TÖRTÉNT A

Templomépítés

A felsorolt neveken túl számtalan gyülekezeti tag munkája és imádsága segítette az építkezést, ismerve az igét:
„Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze (2Tim 2,3).”
Legyen áldott szolgálatuk! Ezzel az emléktáblával mond köszönetet és ad hálát az előtte járó nemzedék példamutató hitéért és kiállásáért a Törökbálinti Református Egyházközség és a Presbitérium.

Isten szolgálatában

Isten kegyelméből, számos gyülekezeti tagunk önzetlen és áldozatos munkájának eredményeképpen 1994/1995-ben felépült a Törökbálinti Református Egyházközség temploma és gyülekezeti háza a parókiával együtt. Annak érdekében, hogy a József Attila utca 31. szám alatt megvalósulhasson ez a példátlan összefogás és csoda, és szinte a semmiből templomunk lett, az Úr számos szolgáját használta fel.

Elődeink

Emlékeznünk kell dr. Elek Sándor polgármesterre, akinek hathatós közbenjárására gyülekezetünk megkapta a katolikus egyház tulajdonában lévő temető református parcelláját. Itt tétetett le az alapkő 1994. július 18-án nagytiszteletű László Tünde lelkipásztor és id. Vermesi Sándor gyülekezeti gondnok vezetésével, valamint nagytiszteletű Fónagy Miklós esperes úr szolgálatával.

Egy emberként

Ezt követően reformátusok és katolikusok, törökbálintiak és innen elszármazottak egy emberként fogtak össze, hogy megvalósuljon a rég áhított álom: temploma legyen a gyülekezetnek. Törökbálint testvérvárosának, Süssennek a polgárai (törökbálinti német ajkú lakosság egy jelentős részét ide telepítették ki), valamint a süsseni evangélikus egyházközség hathatós támogatásával befejeződött az építkezés, és a gyülekezet az elvégzett munkáért 1995. szeptember 10-én ünnepi istentisztelet keretei között adott hálát.

Kairosz

Kairosza volt abban az időben a templomépítésnek. Évtizedeken keresztül a lelki templom építése folyt lelkipásztorok és gyülekezeti tagok szolgálatával, de a rendszerváltás után különös kegyelmi lehetőség adódott a kövek összerakására (Préd 3,5). Akiknek az Úr felgerjesztette a szívét a verejtékes munka elvégzésére – lett légyen az fizikai vagy szellemi munka – és engedelmeskedtek, legyen áldott az ő emlékezetük.

Templomépítők

László Tünde lelkipásztor
Id. Vermesi Sándor gondnok
Dr. Elek Sándor polgármester
Ónodi Szabó Lajos tervező
Ifj. Vermesi Sándor kivitelező
Fábik István faragó
Csatáry Tünde presbiter
Gyéresi György presbiter
Id. Dombi Ferenc presbiter
Kólya Dániel presbiter
László Sándor presbiter
Nagy Lajos presbiter
Rácz László presbiter
Simon Pál presbiter
Tilly Péter presbiter
Varga János presbiter

Adományozók

Anna és Adolf Vetter (Süssen)
Dieter Rudolp (Süssen)
Fa. Keller Bau (Süssen)
Friedrich Häderle (Süssen)
Gerda Schwenger (Süssen)
Hans Bühler (Süssen)
Hans-Helmut Kellenbenz (Süssen)
Hedwig és Wilhelm Häderle (Süssen)
Helen Häderle (Süssen)
Karl Zoller (Süssen)
Margit Casanova (Salach)
Dr. Vörös Károly
Özv. Hutera Jánosné (Törökbálint)
Török György és Gáznár Tibor a márványburkolatot fektették le
Vaszilits-Halász házaspár a reflektorokat adományozták a tolerancia jegyében

Törökbálinti református egyházközség

A harang története

A Csongor-harang története
(elhangzott a gyülekezet fennállásának 70. évfordulóján 2018-ban a Kossuth Rádió Déli harangszó című műsorában)

Törökbálinti Református Egyházközség
2045 Törökbálint, József Attila u. 31.

Lelkipásztor 
Kis Gergely Márton

Mobil: +36 30 639 6441

Hittanoktató
Kis Stefánia
Mobil: +36 30 435 0544

Hivatali fogadóidőpontok
Vasárnap: 11-12
Időpont-egyeztetéssel bármikor.

Elérhetőségek

Bankszámlaszám

GIRO: 10918001-00000429-19890002  HUF
IBAN: HU98 1091 8001 0000 0429 1989 0002

 

© Copyright 2022 reformatustorokbalint.hu Minden jog fenntartva. Készítette: KvittMédia

© Copyright 2022 reformatustorokbalint.hu
Minden jog fenntartva. Készítette: KvittMédia

Adatvédelmi nyilatkozat   Sütik    Felhasználási feltételek    Impresszum

Bankszámlaszám

GIRO: 10918001-00000429-19890002  HUF      IBAN: HU98 1091 8001 0000 0429 1989 0002